Priser

PRISER (2019-02-01- )
 
Samatalsbehandlingar (50 min)

Psykologbehandling Pris: 1395 kr/besök Samtalsterapi KBT-terapeut Pris: 900 kr/besök Hälsosamtal, Hälso- och idrottspedagog Pris: 900 kr/besök Psykologbedömning 1-3 gånger inklusive intyg Pris: 5995 kr Parterapi (90 min) Pris: 1695 kr

Medicinsk konsultation

Leg. läkare specialist i allmänmedicin Pris: 1000 kr

Fysisk behandling

Svensk Klassisk Massage rygg, nacke, axlar (30 min) Pris: 650 kr Svensk Klassisk Massage Helkropp (45 min) Pris: 900 kr Stresshantering (50 min) Pris: 900 kr Andning med Bio feedback (50 min) Pris: 900 kr Hälsoprofilbedömning inklusive fysiskt konditionsprov och erbjuden ett åtgärdsprogram (90 min) Pris: 1395 kr

Psykologhandledning i grupp 6-8 deltagare

Chef- eller Personalstöd Pris: 1495 kr/timme

Smärtrehabilitering under 6 månader

Smärtutredning och rehabilitering av smärtteam bestående av leg psykolog, hälso och -idrottspedagog, leg. kiropraktor och leg. läkare/specialist i allmänmedicin med ett individuellt upplägg under 6 månader. Pris: 44 000 kr

Studentrabatt

Mot uppvisande av Mecenat eller Studentlegitimation får du 15 % rabatt vid samtliga privatbehandlingar

Remiss från läkare inom Region Gävleborg

Psykoterapi, Smärtrehabilitering, MMR2 enligt högkostnadsskyddet Pris: 200 kr/besök (upp till frikort, 150kr)

Försäkringsbolag

Rekvisition från försäkringsbolag Beroende på försäkring: Tre till tio besök

Arbetsgivare

Vid kris, separation, dödsfall, olycksfall, hälsosamtal, stresshantering, livsstilsfrågor, rökavvänjning enligt prislistan ovan. Resekostnad

Vid hembesök eller på annan plats än vår mottagning debiteras resekostnaden i milersättning och halva timtaxan, dock inte besök på remiss. Moms Insatser som utförs av personal med legitimation inom hälso- och sjukvården är momsfria; kiropraktor, läkare och psykolog. Insatser som utförs av övriga yrken utan legitimation samt handledning av psykolog är momspliktiga, 25%.
Avbokning

Vid avbokning senare än 24 timmar innan besöket debiteras hela avgiften.