Få hjälp av oss

Vi är den hjälp du
behöver

Gävle Friskvård & Psykologmottagning har funnits sedan hösten 2001 i centrala Gävle. Under denna tid har vi arbetat med människor ur alla samhällsklasser på olika nivåer i samhället. Det har rört sig om individuell, par- familj-, eller annan gruppbehandling med människor i olika åldrar. 
Behandlingen på mottagningen kan variera. I botten arbetar vi utifrån teorin Kognitiv Beteende Terapi (KBT). Andra behandlingsformer är: Schematerapi, Acceptance and committment therapy, Psykodynamisk terapi, Motiverande samtal, eller mer specifik traumabehandling. Beroendebehandlingen är här på mottagningen använder olika instrument så som ADDIS, SUGAR och GAME. Hälsosamtal och stresshantering med hjälp av andningsträning med bio feedback, Heart Math, kan vara hjälpsamt oavsett vilken samtalsbehandling man genomför. Även Svensk Klassisk Massage har hälsosamma effekter vid psykisk ohälsa.

Sedan våren 2020 utfärdar vi hälsokontroller, hälsointyg, läkarintyg efter observationsperiod av din nykterhet inför körkortstillstånd och återgång av körkort samt intyg för högre behörighet!

 

                                                   Varmt välkomna!