Priser

PRISER (2019-01-02 – tillsvidare)
ÅTERKALLAT KÖRKORT, HÖGRE BEHÖRIGHET OCH HÄLSOINTYG

Inledande läkarsamtal inför körkort: 1000 kr

Alkoholprov (venprovtagning): 1050 kr

Narkotikaprov (urinprovtagning): 1050 kr

Intyg: 1500 kr

SAMTAL (50min om inget annat anges)

Psykologbedömning 1395 kr

Psykologbehandling 1395 kr

Beroendebedömning av psykolog (alkohol-, drog-, sex-, porr- spel- matmissbruk mm) 1395 kr

Parterapi / Familjerådgivning (90 min) 1695 kr

Riskbedömning av psykolog 1-3ggr inklusive intyg 5995 kr

Psykologbedömning 3 ggr inklusive intyg 5995 kr

Samtalsterapi m KBT-Terapeut 900 kr

Hälsosamtal m Hälso- & idrottspedagog 900 kr

PSYKOLOGHANDLEDNING

Chef- eller personalstöd i grupp 6-8 deltagare 1695 kr/h

Studenthandledning (ST-läkare eller psykoterapistudenter) 1450 kr/h

LÄKARE & SJUKSKÖTERSKA

Läkarkonsultation, besök eller videolänk (30min) 1000 kr

Receptförskrivning (endast återbesök) 390 kr

Läkarbesök inför nytt körkort: 1000 kr

Hälsointyg inkl. synundersökning 1500 kr

Hälsosamtal med sjuksköterska 900 kr

STRESSHANTERING & FRISKVÅRD

Massage (45 min) 900 kr

Massage (30 min) 650 kr

Stresshantering 900 kr

Andning m bio feedback-apparat 900 kr

Hälsoprofilbedömning ink.blodtrycksmätning, konditionsprov, BMI & kroppsmått samt förslag på åtgärdsprogram (90 min)1695 kr