Priser

PRISER (2019-01-02 – tillsvidare)
SAMTAL (50min om inget annat anges)

Psykologbedömning 1395kr

Psykologbehandling 1395kr

Beroendebedömning av psykolog (alkohol-, drog-, sex-, porr- spel- matmissbruk mm) 1395kr

Parterapi / Familjerådgivning (90min) 1695kr

Riskbedömning av psykolog 1-3ggr inklusive intyg 5995kr

Psykologbedömning 3ggr inklusive intyg 5995kr

Samtalsterapi m KBT-Terapeut 900kr

Hälsosamtal m Hälso- & idrottspedagog 900kr

LÄKARE

Läkarkonsultation, besök eller videolänk (30min) 1000kr

Medicinsk konsultation över telefon (20min) 750kr

Receptförskrivning (Endast återbesök) 390kr

STRESSHANTERING & FRISKVÅRD

Massage (45min) 900kr

Massage (30min) 650kr

Stresshantering 900kr

Andning m bio feedback-apparat 900kr

Hälsoprofilbedömning ink.blodtrycksmätning, konditionsprov, BMI & kroppsmått samt förslag på åtgärdsprogram (90min)1695kr

PSYKOLOGHANDLEDNING

Chef- eller personalstöd i grupp 6-8 deltagare 1695kr/h

Studenthandledning (ST-läkare eller psykoterapistudenter) 1450kr/h