Priser

PRISER (2022-09-26 – tillsvidare)

SAMTAL (50min om inget annat anges)

Psykologbedömning 1495 kr

Psykolog- / psykoterapibehandling 1495 kr

Psykologsamtal (85min) 1795 kr

Par- och Familjeterapi (85min) 1795 kr

Traumaterapi med EMDR 1495 kr

KBT-terapi 990 kr

Samtalsterapi (85min) 1595 kr

Beroendebedömning av psykolog (alkohol-, drog-, sex-, porr- spel- matmissbruk mm) 1695 kr

Riskbedömning av psykolog 1-3ggr inklusive intyg 5995 kr

 

ÅTERKALLAT KÖRKORT, HÖGRE BEHÖRIGHET OCH HÄLSOINTYG

Läkarsamtal inför inför nytt körkortstillstånd / Ny observationsperiod: 1000 kr

Alkoholprov (venprovtagning): 1050 kr

Narkotikaprov (urinprovtagning): 1050 kr

Läkarintyg: 1500 kr

 

LÄKARE & SJUKSKÖTERSKA

Läkarbesök (30min) 1100 kr

Medicinsk konsultation via telefon eller video (20min) 800 kr

Läkarbedömning (50min) 1800 kr

Receptförskrivning / förlängning av sjukskrivning (endast återbesök) 490 kr

Hälsokontroll hos sjuksköterska (30min) 600 kr

 

STRESSHANTERING & FRISKVÅRD

Massage (45 min) 900 kr

Massage (30 min) 650 kr

Stresshantering 990 kr

Avslappningsträning med Heart-Math, bio-feedback 990 kr

Hälsobedömning (85min) 1595 kr

 

PSYKOLOGHANDLEDNING

Chef- eller personalstöd i grupp 6-8 deltagare 1795 kr/h

Handledning (ST-läkare eller psykoterapistudenter) 1450 kr/h