Ewa Minicz

Leg. Psykoterapeut

Ewa är glad och in lyssnande. Hon har lång erfarenhet som socionom, psykoterapeut och familjerådgivare. Hennes grund vilar på psykodynamisk psykoterapi. Tidigare har hon arbetat med ungdomar och deras föräldrar inom barn och ungdomspsykiatrin, men på senare år har hon arbetat som familjerådgivare vid Svenska Kyrkan. Ewa är en av dem som var med och utvecklade de psykosociala teamen inom hälsocentralerna inom Region Gävleborg på 1990-talet.