Erfarenhet, empati & hjälp.

Familjerådgivning Gävle

Familjerådgivning hos GFPM i Gävle

Bor du och din familj i Gävle och skulle behöva familjerådgivning? Då är du varmt välkommen till Gävle Friskvård & Psykologmottagning. Vår strävan är att vara den hjälp som du behöver när du eller ni upplever problem i familjerelationen. Om du eller ni är en utav alla dem som har komplikationer i familjen, så finns vi för att erbjuda familjerådgivning.

Varför familjerådgivning?

Det är viktigt att prata om sina problem, oavsett hur små eller stora problemen är. Vi har alla har känt lättnaden av att berätta något som vi under en tid har hållit inom oss. Familjerådgivning går ut på att hjälpa alla parter att förstå varandra bättre. Oftast är det brist på kommunikation och förståelse som skapar problemen.

På vår psykologmottagning i Gävle kan du få hjälp med såväl individuell samtalsterapi som parterapi och familjerådgivning.

Spela videoklipp

Vi utför:

Hos oss hittar du:

Gävle Friskvård & Psykologmottagning AB för psykologbehandling, samtalsterapi, kbt, parterapi, läkarintyg för körkort, alkohol och droger, beroende, missbruk, psykiatri, familjerådgivning och psykolog

Boka tid för familjerådgivning

Du kan boka tid för familjerådgivning på vår mottagning i Gävle genom e-post, telefon eller online. Välkommen!

Terapiformer hos vår psykologmottagning

KBT (Kognitiv Beteendeterapi)

KBT är en förkortning av kognitiv beteende terapi och är en form av terapi som kan hjälpa vid bland annat ångest, stress, depression och sömnsvårigheter. Behandlingen går ut på att förändra beteenden, känslor och tankar som på något sätt orsakar svårigheter i ditt liv.

Behandlaren motiverar patienten till att våga testa nya beteenden för att nya erfarenheter ska uppstå. När man går en KBT-behandling så räcker det inte med enbart samtal, då metoden att testa nya beteenden är vital för att sätta igång inre psykologiska processer som leder till nya tankemönster och känslor.

Interpersonel psykoterapi (IPT)

IPT eller interpersonell psykoterapi är en form av psykoterapi som fokuserar på hur problem i mänskliga relationer orsakar psykologisk stress, och tvärtom; hur psykologiska problem påverkar våra relationer till andra människor.

I början av behandlingen med IPT kommer mycket fokus att läggas på betydelsefulla relationer i patientens liv. Man tittar på vilket sätt de kan vara relaterade till problem som t.ex. depression. Med hjälp av något som kallas ”interpersonell inventering”, så gör man en sammanställning av de viktigaste relationerna i patientens liv med deras styrkor och svagheter. Välkommen till Gävle Friskvård & Psykologmottagning för IPT!

Acceptance And Commitment Therapy (ACT)

ACT är en förkortning ”Acceptance and Commitment Therapy” och används för terapeutisk behandling. ACT är en utveckling av KBT som sedan drygt 10 år tillbaka har uppmärksammats i Sverige och idag är en utav de vanligaste terapiformerna. Sverige ligger i framkant både när det kommer till ACT och KBT.

Som människor undviker vi inte bara saker som är farligt eller obehagligt, vi undviker också känslor, tankar och minnen som är associerade till med det farliga eller obehagliga. Detta är ett grundantagande inom ACT. Detta beteendet har visat sig vara en stor orsak till nedstämdhet, snärta, depression och liknande.

MI (Motiverande samtal)

Motivational Interviewing” eller ”Motiverande Samtal” är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta och främja förändringsprocesser hos klienten.

Ursprungligen utvecklades MI för att behandla människor med alkoholproblem. Idag används det vanligtvis för personer i rådgivning och behandling för till exempel alkohol, droger, kost, motion och tobak. Syftet är att främja motivation och beteendeförändring. Motiverande samtal kan se olika ut från person till person och kan användas i både kort rådgivning och som längre behandlingsmetod.

Om du skulle vilja boka en tid för motiverande samtal så är vår psykologmottagning i Gävle ett tryggt val för dig!

Traumabehandling

Ett trauma är en obehaglig eller hemsk händelse som orsakat sådan påfrestning till den grad att vi inte återhämtat oss efteråt. Det händer att de traumatiska känslorna blir överväldigande och man behöver psykologbehandling. Den som har upplevt ett trauma och vars kropp eller hjärna inte har kunnat återhämta sig, kan drabbas av trauma.

Igenom att gå i traumabehandling kan du få chansen till att göra ditt vardagsliv enklare och utan hinder. Det finns många olika metoder för traumabehandling, men några utav de vanligare är psykoedukation, avslappningsövningar och exponering. Detta är bara några utav de fundament som en traumabehandling kan utgå ifrån.

Nyttja friskvårdsbidraget hos oss

Hos oss kan du nyttja ditt friskvårdsbidrag via Epassi eller genom att få ett kvitto från oss som du lämnar över till din arbetsgivare. Tänk på att pengarna fryser inne om det inte används innan årsskiftet.

Om du har ditt friskvårdsbidrag via Epassi kan du betala via Epassis app och visa upp det digitala kvittot i kassan. Om du inte har appen kan du uppvisa din legitimation i kassan och berätta att du vill betala med Epassi.

Läkarintyg och provtagningar av alkohol och droger

Vi välkomnar alla som behöver hjälp med att observeras enligt Transportstyrelsens riktlinjer vid indraget eller återkallat körkort eller vid ansökan om alkolås. Kostnaderna för observationsperioden går inte under högkostnadsskyddet utan betalas av klienten själv.

Kontakta Transportstyrelsen på telefon 0770-81 81 81, om du är osäker på vad som gäller i just ditt ärende.

Ring oss på 026-10 16 00 och boka tid till ett första besök, så hjälper vi dig!

Så här går observations- och provtagningsperioden till:

Inledande hälsosamtal med specialistläkare i allmänmedicin och leg sjuksköterska där man får berätta vad som har hänt och vad man behöver hjälp med.

En observationsplan görs och klienten skriver under att denne skall vara nykter, drogfri och anträffbar under observationsperioden.

Provtagningar (Antalet provtagningar under observationsperioden är individuellt och bedöms utifrån varje enskild individ).

Klienten kallas med kort varsel, 48h inställtid för att göra provet på mottagningen.

Efter att x antal prov genomförts utfärdas ett läkarintyg som intygar nykter och drogfrihet under provtagningsperioden.

Provsvaren och läkarintyget skickas in till Transportstyrelsen och klienten får ett sms med information att läkarintyget är inskickat.

Transportstyrelsen skickar därefter ett nytt beslut till dig.

Vi som jobbar här

På Gävle Friskvård & Psykologmottagning finns den hjälp du behöver inom familjerådgivning. Vi har erfarna experter inom flera olika områden.

legitimerad psykolog Irene Bergman för missbruk av alkohol och droger samt narkotikaprov för indraget eller återkallat körkort i Gävle

Irene Bergman

Kristin Eidhagen på Gävle Friskvård & Psykologmottagning AB för hjälp med bland annat återkallat eller indraget körkort

Kristin Eidhagen

Legitimerad Läkare Jeff Elliot för läkarintyg för körkort i Gävle

Jeff Elliott

leg. psykoterapeut Johanna Nyberg i Gävle

Johanna Nyberg

ekonomiansvarig Anna Karin Lindström

Anna Karin Lindström

leg. kiropraktor Erlend Flaget

Erlend Flaget

Studie- & yrkesvägledare Cecilia Lind

Cecilia Lind

Specialist i klinisk psykologi Gunilla Silvsjö

Gunilla Silvsjö

Skicka e-post

Maila vår psykologmottagning i Gävle

Ring oss

Ring vår mottagning i Gävle

Skicka e-post

Maila vår psykologmottagning i Gävle

Ring oss

Ring vår mottagning i Gävle

Kontakta oss

Fyll i formuläret vid frågor kring familjerådgivning hos oss på Gävle Friskvård & Psykologmottagning så återkommer vi så snart vi kan!

Mottagningens öppettider

Vardagar: 08.00 – 17.00

Telefontid, vardagar: 10.00 – 13.00

Hitta hit

Gävle Friskvård & Psykologmottagning AB
Hantverkargatan 33
803 23 Gävle

Kontakt