Andningsträning

Det har visat sig att andningen är mycket viktig när vi lider av stress, smärta, oro och rädsla. När man är orolig, oavsett medvetet eller omedvetet, anpassas  andningen till densamma som som behövs när man skall springa eller slåss. Att vårt nervsystem reagerar när vi tänker och känner är normalt, det är en skyddsmekanism och svårt för hjärnan att urskilja om det är ett verkligt hot som vi skall springa ifrån eller om vi kan fortsätta sitta lugnt i båten då det är våra tankar som skapar oron. Behandlingen handlar om att  vi behöver lära om, så att vi kan tolka och  hantera våra tankar och känslor på ett mer lämpligt sätt. En av våra metoder är att hjälpa dig att andas på ett normalt s’tt, trots smärta och oro, så att du kommer i balans. Det gör vi med olika konkreta andningsövningar i kombination med en Bio feedbackapparat.

Heart-Math, avslappningsträning med bio feedback.