Kerstin Rask

Administratör

Kerstin är utbildad humanistisk socialpedagog med ett fantastiskt sinne för att bemöta den enskilda människan. Kerstin kom till vår mottagning november 2019 och hon gör vår Mottagning till en upplyftande arbetsplats!

Förutom reception och administration ansvarar Kerstin för remisser till blodprovtagning och genomförandet av  urinprov.

På fritiden gillar hon natur och friluftsliv att umgås med man, barn och barnbarn, vänner och familj.