Erfarenhet, empati & hjälp.

Psykoterapi Gävle

Psykoterapi i Gävle

Bor du i Gävle och vill boka tid för psykoterapi? Då är Gävle Friskvård & Psykologmottagning rätt val för dig! Vår strävan är att vara den hjälp som du behöver när livet trasslar till sig för dig, i familjen, i relationen, i arbetsgruppen eller som chef i organisationen. Vårt arbetssätt utgår från en helhetssyn på människan som bottnar i vetenskap och beprövad erfarenhet. Här blir varje enskild människa bemött med värme och empati.

Hur funkar det hos en psykolog

I regel erbjuder vi ett första orienteringssamtal och utifrån det bestämmer vi inriktning och behandlingsupplägg tillsammans med dig som klient.

Tveka inte att kontakta vår psykologmottagning i Gävle när du behöver psykoterapi. Här kan du även få hjälp med läkarintyg för indraget eller återkallat körkort.

Spela videoklipp

Vi utför:

Hos oss hittar du:

Gävle Friskvård & Psykologmottagning AB för psykologbehandling, samtalsterapi, kbt, parterapi, läkarintyg för körkort, alkohol och droger, beroende, missbruk, psykiatri, familjerådgivning och psykolog

Boka tid för psykoterapi

Du kan boka tid för psykoterapi på vår mottagning i Gävle genom e-post, telefon eller online. Välkommen!

Terapiformer hos vår psykologmottagning

KBT (Kognitiv Beteendeterapi)

På Gävle Friskvård & Psykologmottagning erbjuder vi KBT, eller Kognitiv beteende terapi. KBT är en form av psykoterapi som främst används vid ångest, stress, depression och sömnsvårigheter. Här arbetar vi med att förändra de känslor, beteenden och tankar som orsakar svårigheter i din vardag.

Behandlaren motiverar patienten till att våga testa nya beteenden för att nya erfarenheter ska uppstå. När man går en KBT-behandling så räcker det inte med enbart samtal, då metoden att testa nya beteenden är vital för att sätta igång inre psykologiska processer som leder till nya tankemönster och känslor.

Interpersonel psykoterapi (IPT)

IPT, förkortning för interpersonell psykoterapi, är  en form av psykoterapi där fokuset ligger på hur psykologisk stress och psykologiska problem orsakas av problem i mänskliga relationer.

I början av behandlingen med IPT kommer mycket fokus att läggas på betydelsefulla relationer i patientens liv. Man tittar på vilket sätt de kan vara relaterade till problem som t.ex. depression. Med hjälp av något som kallas ”interpersonell inventering”, så gör man en sammanställning av de viktigaste relationerna i patientens liv med deras styrkor och svagheter. Välkommen till Gävle Friskvård & Psykologmottagning för IPT!

Acceptance And Commitment Therapy (ACT)

ACT är en förkortning ”Acceptance and Commitment Therapy” och används för terapeutisk behandling. ACT är en utveckling av KBT som sedan drygt 10 år tillbaka har uppmärksammats i Sverige och idag är en utav de vanligaste terapiformerna. Sverige ligger i framkant både när det kommer till ACT och KBT.

Som människor undviker vi inte bara saker som är farligt eller obehagligt, vi undviker också känslor, tankar och minnen som är associerade till med det farliga eller obehagliga. Detta är ett grundantagande inom ACT. Detta beteendet har visat sig vara en stor orsak till nedstämdhet, snärta, depression och liknande.

MI (Motiverande samtal)

Motivational Interviewing” eller ”Motiverande Samtal” är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling i syfte att underlätta och främja förändringsprocesser hos klienten.

Ursprungligen utvecklades MI för att behandla människor med alkoholproblem. Idag används det vanligtvis för personer i rådgivning och behandling för till exempel alkohol, droger, kost, motion och tobak. Syftet är att främja motivation och beteendeförändring. Motiverande samtal kan se olika ut från person till person och kan användas i både kort rådgivning och som längre behandlingsmetod.

Om du skulle vilja boka en tid för motiverande samtal så är vår psykologmottagning i Gävle ett tryggt val för dig!

Traumabehandling

Ett trauma är en obehaglig eller hemsk händelse som orsakat sådan påfrestning till den grad att vi inte återhämtat oss efteråt. Det händer att de traumatiska känslorna blir överväldigande och man behöver psykoterapi. Den som har upplevt ett trauma och vars kropp eller hjärna inte har kunnat återhämta sig, kan drabbas av trauma.

Genom att gå i traumabehandling kan du få chansen till att göra ditt vardagsliv enklare och utan hinder. Det finns många olika metoder för traumabehandling, men några utav de vanligare är psykoedukation, avslappningsövningar och exponering. Detta är bara några utav de fundament som en traumabehandling kan utgå ifrån.

Nyttja friskvårdsbidraget hos oss

Hos oss kan du nyttja ditt friskvårdsbidrag via Epassi eller genom att få ett kvitto från oss som du lämnar över till din arbetsgivare. Tänk på att pengarna fryser inne om det inte används innan årsskiftet.

Om du har ditt friskvårdsbidrag via Epassi kan du betala via Epassis app och visa upp det digitala kvittot i kassan. Om du inte har appen kan du uppvisa din legitimation i kassan och berätta att du vill betala med Epassi.

Läkarintyg och provtagningar av alkohol och droger

Vi välkomnar alla som behöver hjälp med att observeras enligt Transportstyrelsens riktlinjer vid indraget eller återkallat körkort eller vid ansökan om alkolås. Kostnaderna för observationsperioden går inte under högkostnadsskyddet utan betalas av klienten själv.

Kontakta Transportstyrelsen på telefon 0770-81 81 81, om du är osäker på vad som gäller i just ditt ärende.

Ring oss på 026-10 16 00 och boka tid till ett första besök, så hjälper vi dig!

Så här går observations- och provtagningsperioden till:

Inledande hälsosamtal med specialistläkare i allmänmedicin och leg sjuksköterska där man får berätta vad som har hänt och vad man behöver hjälp med.

En observationsplan görs och klienten skriver under att denne skall vara nykter, drogfri och anträffbar under observationsperioden.

Provtagningar (Antalet provtagningar under observationsperioden är individuellt och bedöms utifrån varje enskild individ).

Klienten kallas med kort varsel, 48h inställtid för att göra provet på mottagningen.

Efter att x antal prov genomförts utfärdas ett läkarintyg som intygar nykter och drogfrihet under provtagningsperioden.

Provsvaren och läkarintyget skickas in till Transportstyrelsen och klienten får ett sms med information att läkarintyget är inskickat.

Transportstyrelsen skickar därefter ett nytt beslut till dig.

Vi som jobbar här

På Gävle Friskvård & Psykologmottagning finns den hjälp du behöver utöver psykoterapi. Vi har erfarna experter inom flera olika områden.

legitimerad psykolog Irene Bergman för missbruk av alkohol och droger samt narkotikaprov för indraget eller återkallat körkort i Gävle

Irene Bergman

Kristin Eidhagen på Gävle Friskvård & Psykologmottagning AB för hjälp med bland annat återkallat eller indraget körkort

Kristin Eidhagen

Legitimerad Läkare Jeff Elliot för läkarintyg för körkort i Gävle

Jeff Elliott

leg. psykoterapeut Johanna Nyberg i Gävle

Johanna Nyberg

ekonomiansvarig Anna Karin Lindström

Anna Karin Lindström

leg. kiropraktor Erlend Flaget

Erlend Flaget

Studie- & yrkesvägledare Cecilia Lind

Cecilia Lind

Specialist i klinisk psykologi Gunilla Silvsjö

Gunilla Silvsjö

Skicka e-post

Maila vår psykologmottagning i Gävle

Ring oss

Ring vår mottagning i Gävle

Skicka e-post

Maila vår psykologmottagning i Gävle

Ring oss

Ring vår mottagning i Gävle

Kontakta oss

Fyll i formuläret vid frågor kring psykoterapi hos oss på Gävle Friskvård & Psykologmottagning så svarar vi så snart vi kan!

Mottagningens öppettider

Vardagar: 08.00 – 17.00

Telefontid, vardagar: 10.00 – 13.00

Hitta hit

Gävle Friskvård & Psykologmottagning AB
Hantverkargatan 33
803 23 Gävle

Kontakt