Remiss

Gävle Friskvård & Psykologmottagning är en privatmottagning som arbetar på uppdrag av Region Gävleborg. När primärvården remitterar till specialistvården kan vi bli aktuella för uppdraget, om man inom Landstingets egen regi inte klarar vårdgarantin för patienten, eller upplever att patienten på ett eller annat sätt bedöms behöva vår kompetens bäst.

När det gäller Smärtrehabilitering, MMR2 då godkänns remissen först vid Länsrehabiliteringen i Sandviken. Se vårat vårdprogram vid MMR2 och flödesschema för patienten här. Vi har arbetat med Smärtrehabilitering på uppdrag av Region Gävleborg sedan maj 2010.

Vårt nyaste avtal är med Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) när det gäller KBT-behandlingar för barn 0 – 17 år och deras familjer. När det gäller BUP kan remissen skrivas av läkare verksamma inom BUPs enheter i hela Region Gävleborg. Det kan vara läkare vid Gula Villan, Ätstörningsenheten, BUP i Bollnäs eller Hudiksvall. Se närmare hur behandlingsupplägget ser ut.

Om man har svårt att få till en tid med en doktor som kan skriva remiss till oss erbjuder även Region Gävleborg möjligheten att göra en egen remiss en så kallad Egen vårdbegäran.