Funktionell

Hej!
När vi träffas första gången så får du berätta för
mig vilka hinder du har idag, hur smärtan uttrycker
sig i Din kropp. Sen gör vi en aktiv rörelse och
muskelanalys, s.k ROM –analys. Den ger oss en god uppfattning om Din styrka, rörlighet, balans och koordinationsförmåga som är viktig i funktions
bedömningen vid olika arbetsrelaterade moment.

Katarina Törnell-Rönnlund, Leg. Sjukgymnast/Ergonom