Medicinsk

Hej!
När vi träffas första gången får du berätta
för mig om Dina besvär och Din livssituation.
Jeff Elliott, Specialistläkare i Allmänmedicin