Smärtrehablitering (MMR2)

MMR2 ges till personer i arbetsför ålder 16 – 67 år,
som har långvarig smärta i röresleapparaten
med ett fokus på arbetslinjen!!

Det skall vara mycket komplex problematik – typ B, vilket innebär stark eller mycket stark smärta i nacke, axlar, ländrygg alternativt utbredd generaliserad smärta, som varat i mer än tre månader. Samsjuklighet kan finnas, vilken kräver specifik medicinsk samordning med annan vårdgivare. Påtaglig psykologisk och/eller psykosocial problematik kan också finnas.

 

Mer information kommer inom kort……