Psykisk

Hej!irene_pratbubblan

När vi träffas första gången gör vi en
skattning av Din psykiska hälsa där
jag kan bedöma graden av Din depression,
ångest eller tvång. Det tar ca 45 minuter.
Irene Bergman, Leg. Psykolog