Start

 

Vi är den hjälp du behöver om livet trasslar till sig för dig, i familjen, i relationen, i arbetsgruppen eller som chef i organisationen. Vi arbetar utifrån en helhetssyn på människan utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi strävar efter att varje människa ska bli bemött med värme och empati.

 


 

Vi är medlem i följande branschorganisationer

sfkbt BTF sveriges-psykologforbundSLF