Acceptance And Commitment Therapy (ACT)

ACT är en s.k tredjevågens terapi med en blandning av modern forskning och zenbuddism. Det är en ny psykologisk behandlingsmetod som används med stor framgång både vid kronisk värk, men också vid depressioner, drogmissbruk, ätstörningar, diabetes och sömnproblem.

Metoden utgår, precis som vid KBT, att man tittar på nutid och problembilden idag istället för att se för mycket på barndom och orsaken till problemet. Man tar ut en riktning, tittar på sina egna värderingar och hur man skulle vilja leva i framtiden. Man lär sig hantera sina tankar och ta kommando över sina handlingar. På mottagningen använder vi många olika övningar i medveten närvaro och mindfulness som är en del i ACT-terapin.

 

Se gärna TED-talk, Steven Hayes.