Traumabehandling

Att vara traumatiserad innebär att man har varit utsatt för händelser som har varit överväldigande och varit omöjliga att hantera. Det kan påverka individens utveckling på olika sätt, och den normala utvecklingen blir störd.

Den normala utvecklingen lyckas väl när det finns en trygg och säker omgivning där både känslomässiga och fysiska upplevelser kan regleras. Det betyder att personen kan få möjlighet till en sammanhängande hel livshistoria och en stabil känsla av vem man är. Barnets jagkänsla utvecklas gradvis och kopplas till upplevelser. Vid t ex trauma blir utvecklingen störd. Ett sett att hantera upprepande traumer kan vara att dissociera. Att dissociera är en funktionell överlevnadsmekanism. Om man är en person som har varit tvungen att dissociera mycket under sin uppväxt kan man få hjälp med detta.

YouTube videos:

Ett barns perspektiv av en traumatisk upplevelse.

Tips på aktiviteter vid DID! 

En intervju och beskrivning av att leva med Dissociativ identitetsstörning, DID.

Lyssna till en person med 5 olika identiteter.