Företag

Ta hand om dina anställda

Ju längre en anställd är borta från arbetslivet desto svårare blir det att komma tillbaka. Därför är det viktigt att rehabiliteringen påbörjas så fort som möjligt.

Som arbetsgivare ansvarar du enligt arbetsmiljölagstiftningen för att genomföra den anpassning och rehabilitering som kan ske inom eller i anslutning till den egna verksamheten. Inriktningen bör vara att den anställda ska fortsätta arbeta i företaget.

Hos oss får ni möjlighet att göra kartläggning på den anställdes hälsoläge, både ur ett fysiskt och psykiskt perspektiv. Som arbetsgivare får ni råd och hjälp med förhållningssätt när den anställde är sjuk och på väg tillbaka i arbete. Vi gör en rehabiliteringsplan tillsammans.

Vi erbjuder företagen personalstöd som innebär att medarbetaren får hjälp enkelt och snabbt av en specialist. Det kan röra sig om vardagsproblem som skapar oro och stress kring relationen eller ekonomin som sänker arbetsförmågan