Interpersonel psykoterapi (IPT)

IPT

IPT är en terapi där syftet är att påverka symtomen, att tränas på att bli mer socialt anpassad och bli bättre på mellanmänskliga relationer i sin vardag. I IPT arbetar man med de aktuella problemen som patienten är medveten om.
Betoningen ligger på aktuella konfliter, frustrationer, rädslor och förhoppningar i patientens liv. I IPT strävar man efter att förändra, förstå och acceptera patientens livsomständigheter. Var tyngdpunkten läggs är olika från fall till fall. Läs mer om hur vi arbetar med IPT mer specifikt här på mottagningen.

FÖRÄNDRA
FÖRSTÅ
ACCEPTERA"