Beroendebehandling

Beroendebehandling

Addis, Suger, Game och våld i nära relationer är diagnos- och bedömningsinstrument använda inom psykologisk utvärdering och terapi. Addis och Suger är effektiva för att identifiera skadligt bruk av alkohol, droger och sockerberoende, och kräver certifierad personal för användning.

Game är ett verktyg för att kartlägga spelberoende baserat på internationella diagnoskriterier. Våld i nära relationer täcker våld mot kvinnor, partners och barn, och personalen är specialutbildad och certifierad för att hantera dessa känsliga frågor.

Kontakta oss för en första bedömning, vi finns här för dig.

Addis

Alkohol Diagnos Instrument

Använd för att diagnostisera skadligt bruk, missbruk, och andra droger. ADDIS har använts för vuxna samt unga människor inom flera områden. Rekommenderas av Socialstyrelsen. Endast certifierade får arbeta med detta och recertifiering sker varje år.

Suger

Gunilla Silvsjö är utbildad terapeut inom Holistic Addiction Medicine (HAM) samt i att kartlägga patologiskt bruk av socker/mjöl enligt verktyget SUGER som är en utveckling av verktyget ADDIS. SUGAR är ett bedömnings och framtida diagnosinstrument baserat på ICD 10, det finns även SUGER-ung (för barn och ungdomar upp till 20 års ålder. För att lära sig skillnaden mellan skadligt bruk – tröstätande, felätande, stressätande samt sjukdomen sockerberoende. Det är även ett bedömnings och kartläggningsinstrument som undersöker personers relation till socker, mjöl och matprodukter. För närvarande finns det inget diagnosinstrument för FOOD ADDICTION. Diagnosinstrumentet bygger på diagnoskriterier för skadligt bruk, missbruk och beroende av sinnesförändrade droger. Uppdaterades till ICD 11 under 2019. Endast certifierade är behöriga att använda systemet.

Game

Gamling Assesment Measures Evalution Scale

Ett verktyg som kartlägger, bedömer och diagnostiseras spelberoende i enlighet med DSM-5 och ICD-10.

Våld i nära relationer

Relationer omfattar mäns våld mot kvinnor, partners våld i nära relationer samt våld mot barn inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Vi är specialutbildade i detta område och har utbildad personal. Dessutom är vi godkända av Nationella Kvinnocentrum att utbilda personal inom detta område.

Specialist i klinisk psykologi Gunilla Silvsjö

Boka din tid hos oss!

Om du känner att du har behov av något av ovanstående bokar du din bedömning hos leg psykolog Gunilla Silvsjö. Hon finns på vår Mottagning varje tisdag. Att ta kontakt med oss är ett första steg. Varmt välkommen!