Terapimetoder

Vi hittar rätt åt dig

Vilken terapi som passar bäst för dig beror på vilka problem som är aktuella, vad man vill jobba med och vem man är som person. För att nå bra resultat har forskningen visat att det är viktigt att känna förtroende för sin terapeut, och att det är lika viktigt som vilken metod som används. Vi vet också att det finns ingen som vet så mycket om de verkliga problemen som klienten själv. Vi vet en del om psykologisk behandling och den bästa terapin gör vi därför tillsammans. Vi sitter på lika stolar, men med olika kunskaper.
När du kontaktar oss försöker vi tillsammans komma fram till vad du behöver hjälp med. Vi arbetar utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) och Psykodynamisk terapi (PDT), men vi har även kunskaper inom tredje vågens beteendeterapi som Acceptance and Comittment Therapy, ACT, Metakognitiv terapi, MCT, Kompassionfokuserad terapi, CFT, Mindfullnessbaserad kognitiv terapi, dialektisk beteendeterapi och Schematerapi, Interpersonell terapi (IPT), Motiverande Samtal (MI). Vi är även utbildade inom Strukturell dissociation via psykolog, utbildare och författare och Ellert Nijenhuis och går regelbundet på kurser och konferenser inom traumaområdet.

Ta första steget idag

I vårt arbete, med såväl barn, ungdomar och vuxna, är våra uppdrag ofta att utreda, stödja och/eller behandla. Det kan handla om psykisk ohälsa, reaktioner i samband med svåra situationer, kriser eller traumatiska upplevelser, och när ”livet går i otakt” i relationer, på arbetet eller med sig själv. Andra teman som är vanliga idag är funderingar kring sin sexualitet, identitet, styvfamiljsproblematik eller våld inom familjen.
Vi rekommenderar att man bokar ett bedömningssamtal antingen med Kristin Eidhagen, Irene Bergman eller med Gunilla Silvsjö som kan lotsa dig inom vårdapparaten. De hjälper dig inom vår organisation, men även om det visar sig att du kan behöva hjälp någon annanstans i samhället.