Schematerapi

"Vad är schematerapi?"

Schematerapi har utvecklats oberoende av den kognitiva beteendeterapin (KBT) och fokuserar mer på långvariga mönster av tankar, känslor och beteenden. Ett stort fokus inom schematerapin ligger på alliansen mellan terapeut och klient med utgångspunkt från klientens barndom. Det är en blandmetod utifrån flera terapimetoder som anknytningsteorin och psykodynamisk teori, men bygger också på kognitiv beteende terapi och kognitiv psykoterapi med influenser från gestaltteorin.
Scheman utvecklas under barndomen, ett resultat av behovsmässigt negativa erfarenheter i nära relationer. Schematerapin fokuserar på att identifiera och förändra de djupgående negativa tankemönster (scheman) som kan orsaka känslomässiga problem och negativa beteenden idag.
Terapin hjälper klienten att förstå dessa mönster och att lära sig att tänka och bete sig på ett mer anpassat och funktionellt sätt utifrån nutiden. Utöver personlighetsrelaterade problem, behandlas depression, ångest, panik, beroende, ätstörningar och sexuella problem.

Utöver personlighetsrelaterade problem, behandlas depression, ångest, panik, beroende, ätstörningar och sexuella problem.