Tredje vågens beteendeterapi

(ACT, DBT, MKBT, CFT)

Tredje vågens terapi

Tredje vågens terapi är en term som används för att beskriva en grupp av terapimetoder som utvecklats ur kognitiv beteendeterapi (KBT). Dessa terapimetoder är ofta mer inriktade på att hjälpa människor att utveckla medvetenhet, acceptans och närvaro i nuet.
Tredje vågens KBT är ännu mer fokuserad på kognitiva processer och har utvecklat nya metoder för att hjälpa människor att hantera sina tankar, känslor och beteenden med större flexibilitet och lära sig att hantera svåra känslor på ett mer konstruktivt sätt. Dessa metoder innefattar:  Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Dialektisk beteendeterapi (DBT), Mindfulnessbaserad KBT (MBKT) och Compassion Focused Therapy (CFT).
Metoderna kan vara särskilt användbara för personer som lider av ångest, depression, posttraumatiskt stressyndrom och andra psykiska sjukdomar, men de kan också användas som en mer allmän form av personlig utveckling och självförbättring.

ACT

ACT är en blandning av modern forskning och zenbuddism och fokuserar på att hjälpa människor att utveckla en mer accepterande och medvetenhet om sina tankar, känslor och beteenden, samtidigt som de arbetar mot att uppnå meningsfulla mål och värden i sina liv. Man tar ut en riktning, tittar på sina egna värderingar och hur man skulle vilja leva i framtiden. Man lär sig hantera sina tankar och ta kommando över sina handlingar.
ACT kan användas för en rad olika problem och störningar, inklusive ångest, depression, stressrelaterade problem, kronisk smärta, värk, beroende och relationella problem. Terapin är fokuserad på att hjälpa människor att skapa ett mer meningsfullt och tillfredsställande liv genom att utveckla en mer accepterande och medveten närvaro i nuet, samtidigt som man arbetar mot sina personliga mål och värden.
ACT kan användas för en rad olika problem och störningar, inklusive ångest, depression, stressrelaterade problem, kronisk smärta, värk, beroende och relationella problem. Terapin är fokuserad på att hjälpa människor att skapa ett mer meningsfullt och tillfredsställande liv genom att utveckla en mer accepterande och medveten närvaro i nuet, samtidigt som man arbetar mot sina personliga mål och värden.

Se gärna TED-talk, Steven Hayes

ACT bygger på sex centrala processer

Acceptans

Att acceptera och omfamna de känslor, tankar och upplevelser som man har, istället för att kämpa mot dem eller försöka undertrycka dem.

Defusion

Att lära sig att se på sina tankar som bara ord och bilder i huvudet, istället för som sanningar som måste tas på allvar.

Nuvarande medvetenhet

Att vara mer medveten om och närvarande i nuet, och att lära sig att uppleva livet här och nu.

Själv som kontext

Att lära sig att skilja på den verkliga självbilden och de tankar och känslor som man har om sig själv.

Värden

Att identifiera de värden och mål som är viktiga och meningsfulla för en själv.

Handling

Att ta konkreta steg mot att uppnå sina mål och värden, även om det innebär att man måste konfrontera svåra känslor eller upplevelser.

CFT

Compassion Focused Therapy (CFT) är en terapiform som är utformad för att hjälpa människor att öka sin förmåga att känna medkänsla för sig själva och andra. CFT bygger på en teori om att människor är biologiskt programmerade för att söka trygghet, tillhörighet och omsorg, men att moderna samhällen och livsstilar kan göra det svårt att uppleva dessa grundläggande behov.
CFT använder sig av olika tekniker och övningar för att hjälpa människor att utveckla en mer medkännande inställning till sig själva och andra.
CFT kan användas för en rad olika problem och störningar, inklusive depression, ångest, trauman, stressrelaterade problem och personlighetsstörningar. Terapin är fokuserad på att hjälpa människor att utveckla en mer medkännande och självreglerande inställning till sig själva och andra, och att använda denna ökade medkänsla som en grund för positiv förändring och tillväxt.

1. Compassionate Mind Training

Att lära sig att öka sin medkänsla och empati för sig själv och andra, genom olika övningar och tekniker som meditation, visualisering och andra tekniker för självreglering.

1. Återkoppling av kroppssystem

Att förstå hur kroppssystemen fungerar i relation till medkänsla, inklusive det sympatiska och parasympatiska nervsystemet, och att använda denna kunskap för att stödja ökad medkänsla.

1. Åtgärder som bygger på medkänsla

Att lära sig att öka sin medkänsla och empati för sig själv och andra, genom olika övningar och tekniker som meditation, visualisering och andra tekniker för självreglering.
Källa: CFT institutet