EMDR Traumabehandling

Eye Movement Desensitization and Reprocessing

En evidensbaserad metod med internationell evidens. Baserad på ögonrörelser och övrig bilateral stimulering, som kan hjälpa dig att minska besvären efter upplevelser från det förgångna som stör ditt dagliga liv och kan ha sitt ursprung i negativa erfarenheter. Vanligtvis handlar dessa tidigare upplevelser om trauman, små och stora, även ångesttillstånd, förvärvade fobier eller reaktiva depressioner, panik och svår sorg, där starka känslor är förknippade med livsupplevelser.
EMDR-terapi kan innebära starka känslor. EMDR-terapeuter är specialutbildade och har grundutbildning som leg psykolog, leg psykoterapeut eller leg läkare, psykiatriker.

E M D R

Barndomstraumatiserad

Att vara traumatiserad innebär att man har varit utsatt för händelser som har varit överväldigande och varit omöjliga att hantera. Det kan påverka individens utveckling på olika sätt, och den normala utvecklingen blir störd.

Den normala utvecklingen lyckas väl när det finns en trygg och säker omgivning där både känslomässiga och fysiska upplevelser kan regleras. Det betyder att personen kan få möjlighet till en sammanhängande hel livshistoria och en stabil känsla av vem man är. Barnets jagkänsla utvecklas gradvis och kopplas till upplevelser. Vid t ex trauma blir utvecklingen störd. Ett sett att hantera upprepande traumer kan vara att dissociera. Att dissociera är en funktionell överlevnadsmekanism. Om man är en person som har varit tvungen att dissociera mycket under sin uppväxt kan man få hjälp med detta.

En person med 5 personligheter

Ett barns perspektiv på trauma