Personalstöd

Vad är personalstöd?

Genom Personalstöd kan man som medarbetare på ett företag enkelt och snabbt få hjälp med vardagsfrågor som ofta är orsaken till stress och oro som sänker arbetsförmågan hos individen.

Oro och ångest påverkar hälsan på olika sätt. Arbetsförmågan sjunker. Oro kan leda till dålig sömn, kroppsliga obehag så som hjärtklappning och yrsel, smärtor och värk i kroppen, oro för småsaker, oroskänslor och risk för panikattacker, som är vanliga symtom där arbetsförmågan påverkas negativt och det är svårt att sköta sina dagliga sysslor.

Genom Personalstöd kan man som medarbetare på ett företag enkelt och snabbt få hjälp med vardagsfrågor som ofta är orsaken till stress och oro som sänker arbetsförmågan hos individen. Hos oss får man hjälp utifrån vilket problem man upplever som problem nu. Det kan röra sig om privata angelägenheter så som relationsproblem, juridiska frågor vid skilsmässa, missbruk, livsstilsproblem eller problem med ekonomin.