Terapi

Vi stöttar dig

Anledningen till att gå i terapi kan vara många. Att kanske vilja må bättre, vilja lära känna sig själv, arbeta med något problem man har eller lösa en akut kris.

Ibland kan man behöva hjälp för att komma vidare i livet och det kanske inte längre räcker att prata med familj, vänner eller andra närstående. För många av oss människor kan det också vara svårt att prata öppet om problem med dem man känner.

Att gå i terapi kan vara ett sätt att fördjupa kunskapen om hur man själv tänker, känner och vilket beteende man har både gentemot sig själv och andra. Att lära sig mer om sig själv gör ofta att man får bättre självkänsla och känner sig tryggare både när man är ensam och tillsammans med andra människor. Det kan också bidra till att man kan förändra ett beteende eller att man får distans till sina tankar som hindrar en att leva det liv man egentligen önskar.

Jag mår inte bra

Det kan ha hänt saker i livet som gör att man är känner sig rädd och orolig, att man har ångest eller känner sig ledsen, nedstämd, skamsen eller pessimistisk. Kanske har man mardrömmar eller sover dåligt. Det kan vara svårigheter på arbetet eller hemma i relationen som gör att man inte mår bra. Man kan ha funderingar kring meningen med livet eller något annat som känns svårt. Ibland kan man också känna rädsla för saker utan att det finns någon logisk förklaring till det och man mår dåligt utan att veta varför.

Relationer och identitet

Idag är det inte ovanligt att man har funderingar kring sin familjesituation eller relation med sin partner. Det kan bland annat handla om hur man skall lösa konflikter som uppstår gentemot partnerns barn eller deras föräldrar. Men det kan även handla om ens relation kring till sina egna föräldrar, barn eller vänner.

Att dessutom ha en bra relation till sig själv är viktigt. Därför är frågor kring ens sexualitet, identitet, samlevnad eller andra HBTQ- frågor inte heller ovanligt.

Exempel på anledningar som gör att du kan vara hjälpt av att boka tid hos oss:

När man tar hjälp vid bekymmer i ett tidigt skede blir behandlingstiden kortare!