Avtal

Idag levererar vi våra tjänster till Falck Healthcares kunder såsom Arbetsförmedlingen, Länsförsäkringar, Rusta, Trygg Hansa, med flera. Vi levererar också våra tjänster till S.O.S Internationals och via Sophia Hemmets Rehabcenter får vi uppdrag av Skandia och Sandvik med flera.
I din hemförsäkring ingår ofta tjänsten krishjälp. Vid kris kan du få upp till tio psykologbesök. Hör alltid efter med ditt försäkringsbolag, din familjeläkare eller din arbetsgivare om det finns möjlighet till att använda våra tjänster.