Vanliga frågor

Hur går terapi till?

Vi brukar erbjuda ett första orienteringssamtal och utifrån det bestämmer vi inriktning och behandlingsupplägg tillsammans med klienten.

Hos oss är det vanligast att man träffar en terapeut i så kallad individualterapi. Såväl vuxna som barn och ungdomar kan gå i individualterapi. Man kan också gå i terapi tillsammans med sin familj eller med sin partner. Vi brukar erbjuda ett första orienteringssamtal och utifrån det bestämmer vi inriktning och behandlingsupplägg tillsammans med patienten. Behandlingen kan bestå av 3– 20 sessioner och ibland längre. Det är individuellt. De första samtalen är ofta av mer kartläggande karaktär, men ofta sätter behandlingen igång redan vid de första besöken. 

Ibland erbjuder vi även gruppterapi. En grupp kan bestå av 3 – 8 deltagare. Vanligast är att man träffas varje eller varannan vecka. Oftast sätter vi ihop grupper utifrån problematik och vartefter behov upptäcks hos patienterna som vi har under behandling. 

Vi försöker alltid gå igenom villkoren för terapin tillsammans med klienten innan behandlingen sätts igång. Det är viktigt att gå igenom hur mycket behandlingen kommer att kosta, vilken målsättning man kan tänkas ha med behandlingen, hur länge en session är och hur många gånger som man kommer att träffas under behandlingen. Hos oss är det även vanligt att vi bjuder in anhöriga när det verkar hjälpsamt för klienten, men det är alltid du som klient som bestämmer om du vill det.

Att gå i psykoterapi innebär att man vill arbeta med sig själv och möta tankar och känslor som man kanske tycker är svåra. Att gå i terapi kan väcka känslor och motstånd mot tankar och problem som känns obehagliga. Därför är det bra att i förväg fundera på vad man vill ha ut av att gå i terapi och berätta det för sin terapeut. Det ökar också chansen att terapin ska ge det man önskar. Ibland kan man vara i behov av samtalsstöd och rådgivning, och då berättar man det för terapeuten.

Lev ett lyckligt liv!

Vad krävs av dig som går i Terapi?

Att gå i psykoterapi innebär att man vill arbeta med sig själv och möta tankar och känslor som man kanske tycker är svåra när man är själv. Det kan väcka känslor och motstånd mot tankar och problem som känns obehagliga.

Vem som helst kan egentligen kalla sig för terapeut, eller coach. För att få kalla sig psykolog eller psykoterapeut krävs legitimation. Innan man bestämmer sig för att gå till en terapeut kan det vara bra att ta reda på vad den personen har för utbildning och om han eller hon är legitimerad.

En legitimerad psykolog har gått psykologutbildningen 5 års universitetsutbildning och gjort 1 års praktisk tjänstgöring.

En legitimerad psykoterapeut har först en högskoleutbildning inom ett människovårdande arbete och därefter genomfört en grundläggande psykoterapiutbildning Steg 1 i botten och sedan genomfört ytterligare en godkänd vidareutbildning i psykoterapi, Steg 2.

Om man vill veta om en psykolog eller psykoterapeut är legitimerad kan man ringa eller mejla Socialstyrelsen. Hos oss beskriver vi alltid vilken utbildning vi har.

Om man går till en psykolog eller psykoterapeut har man vissa rättigheter. En psykolog eller psykoterapeut är skyldig att följa hälso- och sjukvårdslagen, utgå ifrån vetenskap i sin behandling och föra journal. De har också tystnadsplikt. Om man känner sig felbehandlad av en psykolog eller en psykoterapeut kan man anmäla det till Socialstyrelsen. Hos oss har alla på mottagningen skrivit under på att vi arbetar under sekretess. 

Fliken om oss beskriver vilka grundutbildningar och påbyggnadsutbildningar vi har. Du kan trycka på bilden på alla i personalen, där står det mer utförligt om var och en av oss på mottagningen och vilken kompetens vi besitter.