Integritetspolicy

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: http://gfpm.se.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Cookie-filer 
Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser
Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser, t.ex. Facebook, beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen. 

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning. 

För användare som registrerar sig på webbplatsen (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina upgifter

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Ytterligare information

Läs gärna om GDPR på Datainspektionens hemsida:

GDPR

GDPR på mottagningen

Utifrån den nya personuppgiftslagen GDPR är vi noga med att skydda dig som kund/patient. Säkerhet och sekretess är viktigt för oss. Din rättighet utifrån lagen är bland annat att du får reda på syftet med varför vi tar in information om dig och hur länge dina uppgifter sparas.

Vi bedriver löpande ett kvalitetsarbete utifrån SOSFS 2011:9 och följer rutiner som är väl känd i personalgruppen och antagen av ledningen på företaget.

Syftet med att vi behöver dina personuppgifter är:

• Att kunna möjliggöra följsamheten till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd angående journalföring enligt HSLFFS 2016:40 och patientdatalagen SFS2008:355.

• För att kunna komma i kontakt med dig och underlätta dina tider som är kopplat till journal- och bokningssystem.

• Att möjliggöra för dig att kunna ange ditt företag, arbetsgivare, försäkringsbolag eller annan som betalningsansvarig för vår tjänst till dig, vilket också möjliggör för oss att.

Hur länge sparas dina uppgifter?

Dina personuppgifter och journaler sparas i minst 10 år.