Gunilla Silvsjö

Specialist i klinisk psykologi
Leg. Psykolog/psykoterapeut

Gunilla, även kallad Nillan, är intresserad av att förstå människan bakom diagnosen och har stor förståelse för människors lidande. Hon har en socionomexamen i botten och har arbetat inom skolhälsovård, kriminalvård, behandlingshem för missbrukare, akutpsykiatri, rättspsykiatri, specialistpsykiatri, primärvård, socialtjänst och invandrarverket. Nillan har även erfarenheter av att arbeta utifrån Tolvstegsprogrammet utifrån AA-rörelsen, sockerberoendeproblematik, spelberoende (gaming) och andra beroendeformer.

Under hela hennes yrkesverksamma liv har hon tagit ett stort ansvar att hänga med i utvecklingen. Genom hennes erfarenheter som handledare vid Karolinska institutet för psykoterapeututbildning Steg 1 och Steg 2 har hon automatiskt hängt med i det som är evidensbaserad terapi. Gunilla känner sig trygg i att diagnosticera personer utifrån DSM5 och Rorschach som är ett hjälpmedel vid personbedömningar. Under flera år har hon arbetat inom Region Gävleborgs Bedömningsenhet för psykoterapier. Hennes kunskaper om att bedöma sannolikheter för hur farlig en person är, utifrån Forensisk Riskbedömning gör att både Gunilla själv och vi övriga på Mottagningen känner oss trygga i vårt arbete.
En fråga som Nillan brinner för är partnervåld, kvinnofridskränkning, HBTQ, hedersvåld och annan kränkande behandling inom nära relationer. 1985 var Gunilla med och startade kvinnojouren i Hofors. Gunilla passar bra in i vårt team då hon utgår från ett holistiskt perspektiv när hon arbetar med människor.
Hennes mångsidighet är en styrka då hon anpassar metoden efter personen. Det kan handla om psykodynamisk inriktning (PDT), kognitiv beteendeterapi (KBT), eller schematerapi. Hon utgår också mycket ifrån anknytningsteorin, om det behövs för personen i fråga. För att säkerhetsställa kvalitén på de behandlingar som Gunilla utför går hon i regelbunden egen handledning.
På fritiden ägnar sig Nillan främst åt djur och natur, men hon har även ett starkt intresse för att skriva. Hon går skrivarkurser, och i dagsläget håller hon på med en historisk roman om hospitalet vid Säter. Boken handlar delvis om hur en icke evidensbaserad teori kunde få sådan stor betydelse. Vi ser mycket fram emot att följa bokens utveckling och se den färdigställd.

Gunilla tar gärna emot klienter för psykoterapi både på remiss från Region Gävleborg, men också privat. Hon handleder gärna PTP-psykologer vid behov. Hon har också en gedigen Handledarutbildning KBT för blivande psykoterapeuter i steg 1 och 2. Utbildningen leddes av Professor och examinator Lars-Göran Östh. Utöver det har hon även kompetens att auktorisera socionomer.

Specialist i klinisk psykologi Gunilla Silvsjö