Irene Bergman

Leg. Psykolog

Legitimerad psykolog med 30 års erfarenhet av utredning, behandling, personalstöd och handledning inom olika verksamheter. Irene har arbetat som psykolog inom förskola/ skola, mödra- och barnhälsovård, vuxenpsykiatri, kriminalvård, företag, behandlingshem, samt primärvård. Hon har mycket god förmåga att möta människor i svår kris och utsatta livssituationer.

Hon har ett genuint intresse för människor och hon är kunnig inom traumabehandling. Traumer som drabbat personen både fysiskt och psykiskt. Hon är expert inom psykisk traumatisering där negativa barndomsupplevelser såsom emotionell omsorgssvikt, fysiska, psykiska, eller sexuella övergrepp, våld inom familjen, missbruk eller annan dysfunktionell hemmiljö har förekommit under uppväxten. Även anknytningsproblematik är ett område som hon är skicklig på att behandla.

Som psykolog använder hon flera olika metoder utifrån patientens behov. I hennes grundutbildning som psykolog valde hon att specialisera sig inom beteendeterapi, (KBT), men med åren har hon vidareutbildat sig inom psykodynamisk och kognitiv inriktning. Hennes övertygelse är att anpassa behandlingen utifrån individens förutsättningar och behov och det fungerar sällan bra att slaviskt följa manualer. Hennes övertygelse är att det är alliansen mellan klienten och henne som är grundförutsättningen för att lyckas med terapin.

Irene har varit delägare i Mottagningen sedan år 2000. Under sina år som psykolog har hon märkt att fler och fler människor söker hjälp helt privat när de känner att livet inte är som det borde vara. Det kan vara oro, rädslor, sömnstörningar eller relationsproblem. Hon upplever att det nu är mer accepterat att gå i terapi. Det tycker hon känns hoppfullt då det finns ett stort behov av psykologisk behandling.

På sin fritid tycker hon om att umgås med familjen där barn och barnbarnen står högt i kurs. Hon engagerar sig i dem med stor glädje.