JEff Ellitott

Leg. Läkare
Specialist i Allmänmedicin

Leg. läkare, Specialistläkare i Allmänmedicin sedan mars 1991 med vidareutbildningar inom smärta, kronisk traumatisering, psykosomatik, beteendemedicin, psykoterapeut steg 1 med inriktning hypnos. Är även utbildad inom försäkringsmedicin genom Försäkringskassan.
Jeff har tidigare tjänstgjort, som familjeläkare inom Region Gävleborg i 20 år, men har sedan arbetat som egenföretagare sedan 1997 med uppdrag som konsult inom primärvård, specialistvård, företagshälsovård och kriminalvård.
I Dr. Elliotts möte med smärtpatienter har han god nytta av sin specialitet inom allmänmedicin då de flesta patienter som han träffar inom smärtrehabiliteringen ofta har flera diagnoser, (samsjuklighet). Kollegorna upplever att han har mycket god förmåga att hjälpa människor som lider av psykosomatiska besvär. Under hans yrkesverksamma år har han lärt sig att smärta är ett mycket komplext tillstånd och att det är viktigt att man är flera yrkesgrupper som möter samma patient. Dr. Elliott säger att det är hjälpsamt för patienten att få träffa olika professioner med olika bakgrunder och utbildningar för att dessa tillsammans får ett bättre grepp om både kropp och själ och orsaker och verkan. Teamarbetet är av stor vikt när det handlar om värk och smärta i kroppen.
Legitimerad Läkare Jeff Elliot för läkarintyg för körkort i Gävle