Kristin Eidhagen

KBT- Terapeut
Leg. Sjuksköterska
Hälso- & idrottspedagog

Kristin har 20 års erfarenhet av att samtala och aktivera människor till ett mer hälsosamt liv inom olika verksamheter, både individuellt och på gruppnivå. Hennes grundutbildning är Filosofie Kandidatexamen i idrott och pedagogik vid Gymnastik och Idrottshögskolan i Stockholm. Hon har utarbetat en arbetsmodell i Fysisk aktivitet på Recept (FaR) för svårmotiverade patienter som lider av depression.

Mellan 2017-2020 utbildade hon sig till sjuksköterska och i sin grundläggande kognitiva psykoterapiutbildning Steg 1 har hon skrivit en rapport där hon tittat närmare på sambandet mellan tidiga traumer i barndomen och smärta i kroppen i vuxen ålder. Hon arbetar idag kliniskt med klienter i utifrån KBT (Kognitiv Beteendeterapi), ACT (Acceptance and Committment Therapy), CFT Compassion-focused therapy, IPT (Interpersonell terapi) och MI (Motiverande Samtal). Kristin fungerar som hälso- och idrottspedagog och rehabiliteringssamordnare i Smärtteamet, MMR2. Hon tar även emot klienter privat.

Hon har fördjupad kunskap inom psykisk traumatisering där strukturell dissociation har uppstått hos individen. Hon arbetar utifrån en färdighetsmanual utarbetad av Suzette Boon, Kathy Steele och Onno Vad der Hart. Hennes förebild som terapeut är Ellert Niejenhuis. Kristin har arbetat som delägare i företaget sedan 2002.

Hon brinner för människors lika rätt till vård och omsorg och att finnas där när livet inte blev som man hade tänkt sig. På fritiden gillar hon alla sorter av sammanstrålningar som är av fysisk karaktär, men även lugnare sysslor som främjar hälsan, såsom yoga och trädgårdsarbete.