Privat

Anledningen till att gå i terapi kan vara många. Att kanske vilja må bättre, vilja lära känna sig själv, arbeta med något problem man har eller lösa en akut kris.

Ibland kan man behöva hjälp för att komma vidare i livet och det kanske inte längre räcker att prata med familj, vänner eller andra närstående. För många av oss människor kan det också vara svårt att prata öppet om problem med dem man känner.

Det kan ha hänt saker i livet som gör att man är känner sig rädd och orolig, att man har ångest eller känner sig ledsen, nedstämd, skamsen eller pessimistisk. Kanske har man mardrömmar eller sover dåligt. Det kan vara svårigheter på arbetet eller hemma i relationen som gör att man inte mår bra. Man kan ha funderingar kring meningen med livet eller något annat som känns svårt. Ibland kan man också känna rädsla för saker utan att det finns någon logisk förklaring till det och man mår dåligt utan att veta varför.

Idag är det inte ovanligt att man har funderingar kring sin familjesituation och hur man skall lösa konflikter som uppstår gentemot partnerns barn eller deras föräldrar. Att fundera kring ens sexualitet, identitet, samlevnad eller HBTQ- frågor är inte ovanligt.

Att gå i terapi kan vara ett sätt att fördjupa kunskapen om hur man själv tänker, känner och vilket beteende man har både gentemot sig själv och andra. Att lära sig mer om sig själv gör ofta att man får bättre självkänsla och känner sig tryggare både när man är ensam och tillsammans med andra människor. Det kan också bidra till att man kan förändra ett beteende eller att man får distans till sina tankar som hindrar en att leva det liv man egentligen önskar.

Exempel på anledningar som gör att du kan vara hjälpt av att boka tid hos oss:

  • Om du upplever att du ängslas inför framtiden eller grubblar på saker som du skulle ha sagt eller gjort annorlunda.
  • Om du känner att du har ont i kroppen.
  • När du upplever att dina barn inte mår bra på grund av att du inte är i balans.
  • Om du är i en kris/sorg.
  • När du känner oro/rädsla generellt.
  • Om du upplever att du har ändrat ätbeteende, sover dåligt, är orolig eller rädd för specifika situationer.
  • Om du lever i en osund relation och känner behov av att samtala med någon professionell.
  • När du känner en önskan att komma igång med en sundare livsstil. Till exempel rök- och alkoholavvänjning eller förbättrad kosthållning.
  • När du vill skapa konkreta beteendeförändringar för att etablera nya goda vanor. Till exempel om du vill öka eller minska din fysiska aktivitet.
  • När du inte tycker om det du gör mot dig själv eller mot andra i din närhet. Till exempel självskadande beteende eller parasiterande livsstil.

När man tar hjälp vid bekymmer i ett tidigt skede blir naturligtvis behandlingstiden kortare!