Remiss

Vi arbetar på uppdrag

Gävle Friskvård & Psykologmottagning är en privatmottagning som arbetar på uppdrag av försäkringsbolag, SOS, Falck Healthcare och Region Gävleborg. (När primärvården remitterar till specialistvården kan vi bli aktuella för uppdraget, om man inom regionens egen regi inte klarar vårdgarantin för patienten, eller upplever att patienten på ett eller annat sätt bedöms behöva vår kompetens. När det gäller Smärtrehabilitering, MMR2 godkänns remissen vid Länsrehabiliteringen i Sandviken.

"Vi har arbetat med smärtrehabilitering, MMR2 sedan maj 2010"

Kan jag skriva en egen vårdbegäran?

Ja, man kan skriva en egen vårdbegäran till oss. Den bedöms av Länsrehabiliteringen i Sandviken och Psykoterapibedömningsenheten vid Hofors HC.

Se egen vårdbegäran på 1177.se eller se länk här Egen vårdbegäran.