Schematerapi

Schematerapi är en blandmetod utifrån flera terapimetoder som anknytningsteorin, gestaltteorin och den psykodynamiska teorin. Ett stort fokus ligger på alliansen mellan terapeut och klient med utgångspunkt från klientens barndom.