Terapimetoder

Hur går terapi till?

Vi brukar erbjuda ett första orienteringssamtal och utifrån det bestämmer vi inriktning och behandlingsupplägg tillsammans med klienten.

Vilken terapi som passar bäst för dig beror på vilka problem som är aktuella, vad man vill jobba med och vem man är som person. För att nå bra resultat har forskningen visat att det är viktigt att känna förtroende för sin terapeut, och att det är lika viktigt som vilken metod som används. Vi vet också att det finns ingen som vet så mycket om de verkliga problemen som klienten själv. Vi vet en del om psykologisk behandling och den bästa terapin gör vi därför tillsammans. Vi sitter på lika stolar, men med olika kunskaper.

När du kontaktar oss försöker vi tillsammans komma fram till vad du behöver hjälp med. Vi arbetar utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT), Psykodynamisk terapi, (PDT), men vi har även kunskaper inom andra terapimetoder så sommen vi har även kunskaper inom andra terapimetoder så som Interpersonell terapi (IPT)Acceptance and Comittment Therapy (ACT) och Motiverande Samtal (MI). Vi är även utbildade inom Strukturell trauma dissociation via Kris- och Traumacentrum i Stockholm.

I vårt arbete, med såväl barn, ungdomar och vuxna, är våra uppdrag ofta att utreda, stödja och/eller behandla. Det kan handla om psykisk ohälsa, reaktioner i samband med svåra situationer, kriser eller traumatiska upplevelser, och när ”livet går i otakt” i relationer, på arbetet eller med sig själv. Andra teman som är vanliga idag är funderingar kring sin sexualitet, identitet, styvfamiljsproblematik eller våld inom familjen.

Vi rekommenderar att man bokar ett bedömningssamtal antingen med Kristin Eidhagen eller med Irene Bergman som då kan lotsa dig inom vårdapparaten. De kan hjälpa dig inom vår organisation, men även om det visar sig att du kan behöva hjälp någon annanstans.