Beroendebehandling (ADDIS, SUGAR, GAME, Våld i nära relationer)

ADDIS: (Alkohol Diagnos Instrument). Använd för att diagnostisera skadligt bruk, missbruk, och andra droger. ADDIS har använts för vuxna samt unga människor inom flera områden. Rekommenderas av Socialstyrelsen. Endast certifierade får arbeta med detta och recertifiering sker varje år.

SUGAR: Gunilla Silvsjö är utbildad terapeut inom Holistic Addiction Medicine (HAM) samt i att kartlägga patologiskt bruk av socker/mjöl enligt verktyget SUGER som är en utveckling av verktyget ADDIS. SUGGAR är ett bedömnings och framtida diagnosinstrument baserat på ICD 10, det finns även SUGER-ung (för barn och ungdomar upp till 20 års ålder. att lära sig skillnaden mellan skadligt bruk (tröstätande, felätande, stressätande samt sjukdomen sockerberoende). SUGAR är ett bedömnings och kartläggningsinstrument som undersöker personers relation till socker, mjöl och matprodukter. För närvarande finns det inget diagnosinstrument för FOOD ADDICTION. Diagnosinstrumentet bygger på diagnoskriterier för skadligt bruk, missbruk och beroende av sinnesförändrade droger. Uppdaterades till ICD 11 under 2019. Endast certifierade är behöriga att använda systemet.

GAME: (Gamling Assesment Measures Evalution Scale), ett verktyg som kartlägger, bedömer och diagnostiseras spelberoende i enlighet med DSM-5 och ICD-10).

VÅLD I NÄRA RELATIONER: Relationer omfattar mäns våld mot kvinnor, partners våld i nära relationer samt våld mot barn inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Specialutbildad i detta område och utbildad samt godkänd av Nationella Kvinnocentrum att utbilda personal inom detta område.

 

Om du känner att du har behov av något av ovanstående bokar du din bedömning hos leg psykolog Gunilla Silvsjö. Hon finns på vår Mottagning varje tisdag!

Varmt välkomna att boka!