Smärtrehabilitering (MMR2)

Smärtrehabilitering

Det skall vara mycket komplex problematik – typ B, vilket innebär stark eller mycket stark smärta i nacke, axlar, ländrygg alternativt utbredd generaliserad smärta, som varat i mer än tre månader.

Samsjuklighet kan finnas, vilken kräver specifik medicinsk samordning med annan vårdgivare. Påtaglig psykologisk och/eller psykosocial problematik kan också finnas.

Mer information inom kort....

"MMR2 ges till personer i arbetsför ålder 16 - 67 år, som har långvarig smärta i röresleapparaten med ett fokus på arbetslinjen"