Vårdpersonal och Inremittering

Hjälp för kropp och själ

Gävle Friskvård & Psykologmottagning är en privatmottagning som tar emot människor som är drabbade av smärta i rörelseapparaten rygg, nacke eller axlar och psykisk ohälsa efter påfrestande livshändelser. För patienter som omfattas av regionavtalen via psykoterapibedömningsenheten, s.k. Psykoterapiavtal och Smärtrehabilitering s.k. MMR2, är det kostnadsfritt för Hälsocentralen att remittera till oss då det går under Rehabiliteringsgarantin som sponsras av staten.
Kostnaden för patienten är 200 kr upp till frikort, enligt regler gällande Högkostnadsskyddet.

Av remissen skall framgå

 1. Patientens personnummer, namn, adress, telefon-/mobilnummer och eventuella e-postadress.
 2. Att patienten är införstådd med remitteringen till oss.
 3. Eventuellt behov av tolk och i så fall vilket språk.
 4. Remittentens namn, adress, telefon-/mobilnummer och e-postadress.
 5. Begäran om en bedömning, undersökning och/eller behandling
 6. Psykiatrisk och somatisk diagnos (om den föreligger).
 7. Kort beskrivning av patientens bakgrund och aktuella situation.
 8. Tidigare behandlingsinsatser.
 9. Eventuell pågående medicinering.

Viktiga förutsättningar inför remissskrivande

Eftersom vårt uppdrag är en form av korttids-behandling, är det viktigt att presumptiva patienter under remissperioden hos oss har tillgång till stöd vad gäller basala behov. Vi tar ej över sjukskrivning utan vi ser gärna att patienterna fortsätter ha en god relation med sin familjeläkare.

Vi skriver Remissvar efter utredningen med underlag till eventuell sjukskrivning och Epikris när remissen är slut. Samsjuklighet, till exempel pågående missbruk, paniksyndrom eller depression, skall vara adekvat behandlad. Vi samarbetar gärna med inremitterande läkare och deltar utan extra kostnad i sådan samverkan som landstinget, kommunen, försäkringskassan initierar beträffande patientens hälso- och sjukvård.

 • Patienter med ursprung i medelhavsländer och söderut bör ha kontrollerat 25-hydroxyvitamin D-värden, hemoglobinvärde (thallasemi) och urinsticka.
 • Patienter med terapiresistent depression (> 3 månader) bör ha kontrollerat se-B12, folsyra och TSH hos familjeläkaren.

Remisser skickas via följande instanser:

Smärtrehabilitering MMR2:

 • Närsjukhuset i Sandviken, Smärtrehabteamet -232- , 811 89 Sandviken

Psykoterapi för vuxna:

 • Hofors hälsocentral, Budstation 307, Box 66, 813 22 Hofors

Vad händer sen?

Välkomna med er remiss!

När remissen blivit godkänd och vidarebefordrad till oss vid Gävle Friskvård & Psykologmottagning skickas en kallelse hem till patienten och tid erbjuds inom 14 dagar på vår mottagning. I samband med att remissen ankommer mottagningen skickas en remissbekräftelse till inremitterande instans.
Vi hoppas på ett gott samarbete!