Psykoterapi vuxna

Remisshantering av patienter i behov av psykoterapi hos Leg. Psykolog/Leg. Psykoterapeut

Målgrupp:

 • Patienter 16-67 år med lättare till medelsvår psykisk ohälsa och stressrelaterade symtom såsom depression- och ångestsymtom, kroppsligt och psykiskt.
 • När det gäller patienter med specifik smärta i nacke, axlar och ländrygg hänvisas till vårdavtal MMR2, se separat remisshantering.

Symtombild:

 • Förstämningssyndrom
 • Fobiska syndrom
 • Ångestsyndrom
 • Tvångssyndrom
 • Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD
 • Somatoforma syndrom
 • Lindriga ätstörningar
 • Funktionsnedsättande existentiell problematik
 • Tandvårdsfobi
 • Utmattningssyndrom

Målet är att förebygga och förkorta sjukskrivning.

Rutin:

 1. Skriv remiss till Psykoterapibedömning, Hofors hälsocentral, Box 66, Centralgatan 14, 813 22 Hofors. Samordnare: Ellinor Ljung, Socionom, leg hälso- & sjukvårdskurator Adm ass: Lennart Olsson. Tfn: 0290-297 02.
 1. Remissen bedöms och vidarebefordras till Gävle Friskvård & Psykologmottagning.
 2. När remissen ankommer mottagningen kallas patienten vanligtvis med vändande post för samtalstid inom sju dagar hos psykoterapeut.
 3. Efter tre samtal hos psykoterapeut får du som remittent återkoppling.
 4. Vid avslutad behandling får du som remittent remissvar inom en månad.

Psykoterapibehandling kan pågå upp till 1½ år. Kostnaden belastar inte hälsocentralens budget utan betalas via statliga medel, s k Rehabiliteringsgarantin. Behandlingen anpassas utifrån patientens individuella behov. Familjeläkare är välkommen att kontakta psykoterapeut under behandlingsperioden för samråd.